star-baits.sk

Váš nákupný vozík
Váš košík je prázdny

   

Nachádzate sa v: Úvod Reklamačné podmienky
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.star-baits.sk nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených: nešetrným zaobchádzaním, neodborným zásahom do zariadenia (pokiaľ je elektronické), neodborným rozobratím tovaru alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa zákazník zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

  1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený na internetovom obchode www.star-baits.sk
  2. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v pokiaľ možno v originálnom balení vrátane manuálov (ak sú súčasťou), kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry.
  3. Náklady spojené s reklamáciou nesie prevádzkovateľ (po predložení dokladov).
  4. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
  5. Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je jeden mesiac od jej prijatia.