star-baits.sk

Váš nákupný vozík
Váš košík je prázdny

   

Nachádzate sa v: Úvod GDPR
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Na ochrane vašich osobných údajov nám záleží - ochrana spotrebiteľa a jeho práv je pre nás dôležitá. V našom internetovom obchode rešpektujeme dôvernosť vašich osobných údajov a vždy konáme v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov a týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

1. Rozsah politiky ochrany osobných údajov

Cieľom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je informovať vás o tom, ako e-shop Rybárskych potrieb Štefana Dúca (ďalej len e-shop) nakladá s vašimi osobnými údajmi, aké informácie o užívateľoch webových stránok a on-line aplikácií sa zhromažďujú a vyhodnocujú, a následne používajú, postúpené tretím stranám alebo spracované akýmkoľvek iným spôsobom.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na e-shop Rýbarských potrieb Štefana Dúca. Nevzťahujú sa však na on-line služby prevádzkované tretími stranami.

2. Zhromažďovanie informácií

2.1. Údaje, ktoré ste poskytli

Osobné údaje, ktoré náš e-shop vyžaduje, sú v rozsahu meno, adresa, prípadne telefónne číslo či e-mailový kontakt, ktoré sú zbierané za účelom poštovných služieb.

2.2. Automaticky zhromaždené údaje

Z dôvodu bezpečnosti údajov a za účelom optimalizácie používateľskej prístupnosti zhromažďujeme aj neosobné údaje, ktoré súvisia s používaním našich online služieb . Napríklad: uložený internetový prehliadač, operačný systém, názov domény naposledy navštívenej webovej stránky pred prístupom na naše webové stránky, počet návštev a priemerný čas strávený na našich webových stránkach, ako aj stránky, na ktoré ste pristupovali.

Takéto automaticky zhromaždené údaje nie sú spojené s údajmi z iných zdrojov. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne overiť takéto údaje, ak nám boli oznámené konkrétne náznaky nezákonného používania.

2.3. Cookies a web beacons

E-shop našich rybárskych potrieb priamo nepoužíva tzv. Cookies prehliadača a webové majáky, ale funguje na stránkách, ktoré cookies využívajú. Cookies nepoškodzujú váš počítač. Sú to malé súbory s nastaveniami konfigurácie, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby on-line služby boli užívateľsky priateľšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Slúžia aj na implementáciu určitých používateľských funkcií.

On-line služby zvyčajne používajú "cookies relácie", ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Príležitostne používajú aj "trvalé súbory cookie", ktoré zostanú vo vašom zariadení, kým nevypršia platnosť alebo sa manuálne neodstránia. Tieto umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Podrobné informácie o súboroch cookie tretích strán, t. j. Súboroch cookie poskytovateľov tretích strán, ako napríklad spoločnosti Google Inc., nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov.

Môžete upraviť svoj prehliadač alebo nastavenia ochrany osobných údajov vašich mobilných zariadení tak, aby vás oznamovali pri každom odosielaní súboru cookie do zariadenia, aby ste sa mohli rozhodnúť, či povolí alebo nepovoľuje súbor cookie. Môžete tiež zakázať prijatie súborov cookie, v určitých prípadoch iba alebo v predvolenom nastavení, a aktivovať automatické vymazanie kópií pri každom zatvorení prehliadača. Mali by ste však mať na pamäti, že niektoré funkcie online služieb nemusia byť úplne dostupné, ak deaktivujete cookies.

3 Používanie osobných údajov

Zásadne vám poskytnuté osobné údaje spracovávame a používame výhradne na určené účely. Patria medzi ne najmä:

• Poskytovanie, zdokonaľovanie a podpora našich online služieb: Patria sem analýzy údajov, identifikácia trendov používania, ako aj výpočty a štatistiky o modeloch prístupu používateľov.

• Marketing: Vaše osobné údaje sa budú používať iba na marketingové účely, ako sú prieskumy, tombola alebo iné reklamné kampane, ak ste súhlasili s takýmito spôsobmi použitia. V takom prípade budú vaše údaje uložené po dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov. Váš súhlas s používaním vašich osobných údajov na marketingové účely môže byť kedykoľvek zrušený.

• Objednávanie noviniek alebo iných informačných materiálov: Ak objednávate novinky alebo iné informačné materiály od nás, osobné informácie, ktoré ste poskytli, sa používajú výlučne na spracovanie Vašej objednávky a budú následne uložené maximálne po dobu 12 mesiacov od poslednej zásielky, ktorú sme vám doručili. Pri vykonávaní objednávok môžeme využívať služby tretích strán, ktorým odovzdávame vaše údaje výlučne na účely vykonania objednávky. Na ďalšie účely používame iba osobné údaje, ktoré ste poskytli, ak ste nám dali svoj súhlas.

• Použitie kontaktného formulára: Ak použijete kontaktný formulár pre otázky, informácie, ktoré ste poskytli vo formulári kontaktu, vrátane kontaktných údajov, sa použijú na spracovanie dotazu a uložia sa na neskoršie použitie v prípade, že vzniknú následné otázky. Vaše osobné údaje budú uložené počas trvania spracovania dotazu a maximálne obdobie 12 mesiacov po ukončení spracovania, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov.

• Vykonávanie a správa zmlúv: Na vykonávanie príkazov (najmä objednávok) využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame vaše údaje výhradne na účely vykonania objednávky. Treťou stranou je v tomto prípade Slovenská pošta alebo kurérska spoločnosť.

• Ochrana práv a vlastníctva: Ak máme dôvod domnievať sa, že práva a majetok nášho e-shopu, jej dodávatelia a zákazníci alebo tretie strany boli alebo by mohli byť poškodené, môžeme používať a prenášať vaše osobné údaje na ochranu týchto práv a/alebo takéto vlastníctvo. Okrem toho si vyhradzujeme právo zverejniť vaše osobné údaje za predpokladu, že takéto sprístupnenie vyžaduje zákon alebo príkaz príslušných orgánov na zabezpečenie riadneho postupu v súlade s postupom uvedeným na našich webových stránkach a na ochranu vyššie uvedených práv.

• Čistenie a konsolidácia údajov: Občasné osobné údaje, ktoré ste poskytli, je možné skontrolovať alebo konsolidovať s údajmi z existujúcich registrov (online a offline), údaje prevzaté z právneho predchodca, alebo údaje z iných zdrojov.

4. Prenos a zverejnenie vašich osobných informácií

V závislosti od typu interakcie, ktorú ste požadovali (napr. Reklamácia, zadanie objednávky, žiadosť o služby, informácie atď.), môžeme zdieľať vaše údaje s tretími osobami, ktoré sa zúčastňujú na vykonaní objednávky. Môžeme byť tiež povinní zverejniť osobné údaje s cieľom splniť zákonné požiadavky alebo presadzovať práva a dohody.

• Prenos údajov tretím stranám: Na vykonávanie určitých objednávok a na poskytovanie určitých služieb pracujeme s externými poskytovateľmi (napríklad Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť). Takíto poskytovatelia môžu používať alebo prenášať údaje zhromaždené a spracované nami na žiadny iný účel okrem vykonania objednávky z ehopu našich rybárskych potrieb.

• Dodržiavanie zákonov a podobných povinností: Vaše osobné údaje odovzdáme s cieľom presadzovať alebo dodržiavať zákon, nariadenie, príkaz vydaný verejným orgánom alebo povinné opatrenia, ďalej s cieľom zisťovať a predchádzať bezpečnostným hrozbám, podvodom alebo iným škodlivým činnostiam, chceme chrániť a/alebo presadzovať práva a majetok e-shopu Rybárskych potrieb Štefana Dúca alebo tretích osôb, a chrániť práva a osobnú bezpečnosť našich zamestnancov a tretích osôb.

5. Právo na informácie, právo na odstúpenie od zmluvy a vymazanie vašich osobných údajov

Máte právo písomne ​​požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme uložili. Okrem toho máte v súvislosti s používaním vašich osobných údajov právo na opravu, vymazanie, potlačenie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov. Tieto otázky, ako aj všetky ostatné otázky adresujte kontaktnému miestu uvedenému v bode 7.

Ak chcete odobrať svoj súhlas s ukladaním alebo používaním vašich údajov, môžete nás rovnako kontaktovať na e-mailovú adresu uvedenú v bode 7.

6. Zabezpečenie údajov

E-shop zaznemnáva veľké množstvo opatrení na ochranu údajov, aby zabezpečila dôvernosť a integritu vašich osobných informácií. Vzhľadom na povahu internetu by sme však chceli upriamiť pozornosť na skutočnosť, že v oblasti prenosu údajov cez internet môžu existovať bezpečnostné medzery (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu). Z tohto dôvodu úplná ochrana údajov od prístupu tretích strán nie je možná.

7. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich údajov, kontaktujte:

Štefan Dúc Rybárske potreby, Námestie slobody 19, Humenné 066 01, Slovenská republika. starbaits.shop@gmail.com, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ., 0905770667